Монтана, 20.06.2018 г.: "Готови за GDPR регламента с Microinvest. Бъдете сигурни и защитете своя бизнес – практически съвети“

GDPR с Microinvest

 

ОрганизаторMicroinvest и Неотрейд АС ЕООД

 

Дата: 20.06.2018 г. (сряда)
Начало: 10:00 ч. 
Място: уебинар


Гост-лектори: екип на адвокатско дружество „Димитров и Димитрова“, експерти по европейско законодателство


 

Темите

Какво е GDPR?
Как ще се прилага в сферата на счетоводството?
Кои са добрите практики? - Лични данни и обработване в контекста на счетоводството
Кои са първите задължителни стъпки за покриване на изискванията за GDPR регламента?
 
 • Техническо обезпечаване по отношение на GDPR
 • Промяна в софтуерните продукти;
 • Технически средста за защита и съхранение на лични данни;
 • Процедури за управление на събиране и съхраняване;
 • Преглед на Internet ресурсите
Какви са опасностите и ограниченията?

 • Неуправляем  достъп и ограничения.
 • Лесен пробив и липса на бърз контрол.
 • Загуба на информация.
Новите версии на Microinvest Делта Pro, Microinvest ТРЗ и ЛС Pro, Microinvest  Архиватор Pro
Дискусия и демонстрация на добри практики

За всеки участник сме предвидили специални предложения за:
 • Софтуерни пакети с отстъпки;
 • USB Flash устройство за съхраняване на архиви;
 • Криптиращо USB Flash устройство.

 

 

Допълнителни бонуси:

 • Електронен формат на „Удостоверение за участие в семинар на тема “Готовност за GDPR с Microinvest”;
 • Съвет и консултации на място по време на семинара;
 • Специални оферти за изготвяне на GAP анализ за участниците попълнили предварително нашия въпросник;
 • Материали и презентация от семинара: "Всичко за GDPR регламента".

 

За повече информация:

Тел.: 0888/877003; 096/328905; 0889/001280

E-mail: neotrade_as@abv.bg; marketing@microinvest.net
Web: www.microinvest.net